Grianbhóthar na hÍsiltíre

Tá go leor cainte ar éachtaí teic na hÍsiltíre ar na mallaibh agus é fógartha gur éirigh leis an chéad SolaRoad – cosán rothair 70 méadar a bhailíonn fuinneamh ón ghrian – níos mó fuinnimh a ghiniúint ná mar a bhí tuartha.

Suite cóngarach do bhaile Krommenie ar imeall Amsterdam, is cúis cheiliúrtha iad torthaí na chéad bliana atá tugtha slán ag an chosán rothair.

Gineadh níos mó na 3000 cileavatuair de chumhacht, ar leor an méid fuinnimh é do theach amháin duine aonair le haghaidh bliana.

Bunaithe ar an eolas a cruinníodh i mbliana, táthar ag súil go nginfidh gach meadar cearnach den chosán rothair níos mó ná 54 cileavatuair sa bhliain.

pic

Cé nach féidir le painéil ghréine ar thalamh ach 70% den mhéid fuinnimh a bhailiú isteach is ar féidir le painéil gréine ar dhíonta – má chlaontar i dtreo na gréine iad – tá féidearthachtaí níos mó ó thaobh spáis agus solúbthachta ag an SolaRoad.

Sa chéad sé mhí, thug 150,000 rothaí a n-aghaidh ar an chosán, atá déanta de phainéil ghréine atá brúite isteach idir sraitheanna gloine, rubar sileacóin agus coincréit.

Ní raibh ach locht amháin air is cosúil, a bhain le damáiste a rinneadh don dromchla a bhí fágtha sleamhain tar éis na drochaimsire.

Tá an fhadhb seo á cur ina ceart ag innealtóirí TNA a chruthaigh SolaRoad, agus iad i mbun cainteanna le comhairlí cathrach na hÍsiltíre chun an tionscnamh nuálach seo a spréadh amach fríd an tír.

Meastar go mbeidh na cosáin rothair mar fhoinsí luachmhara d’fuinneamh in-athnuaite agus gur céim an-suntasach é i dtaobh gearradh siar ar na breoslaí iontaise a mbíonn muid ag brath orthu i láthair na huaire.

solaroad

Tá fiontair eile ag tógáil ar an chur chuige seo agus cosán soilse grianchumhachtaithe idirghníomhach tógtha, mar atá an cosán in Barbant, ar chuid de ‘Shlí Van Gough’ é, bealach rothair a rinneadh in ómós do mhórealaíontóir na hÍsiltíre.

SCÉALTA EILE