Intleacht shaorga chun áit oibrithe a ghlacadh in oifig sa tSeapáin


Tá sé fógartha ag comhlacht árachais sa tSeapáin go bhfuil córas intleachta saorga (IS) le teacht isteach in ionad 34 fostaí dá chuid faoi dheireadh mhí an Mhárta.

Dar le Fukoku Mutual Life Insurance go mbeidh an córas – an Watson Explorer de chuid IBM – 30% níos táirgiúla i mbun obair áirimh ná na hoibrithe daonna agus go bhfaighidh siad toradh ar a n-infheistíocht taobh istigh de dhá bhliain.

Tá an tSeapáin ar na tíortha is ceannródaíche maidir le húsáid IS agus meastar go mbeidh beagnach leath na bpostanna ann á dhéanamh le hintleacht shaorga faoi 2035.

Anuraidh, dúirt staidéar eile ón Fhóram Eacnamaíoch Domhanda go mb’fhéidir go n-aistreofaí cúig mhilliún post ar fud na cruinne chuig córais IS faoi 2020.

Is cinnte nach gcuifidh na hoibrithe sin ó Fukoku atá lena bpost a chailliúint fáilte roimh na forbairtí teicneolaíochta seo ach is léiriú é ar na hathruithe i struchtúr na fostaíochta, agus na dúshláin dá réir, atá amach romhainn.

Ní hé ach an oiread gur róbait i bhfoirm dhaonna a bheas ag déanamh na hoibre seo ar son an chomhachta árachais – íomhá a shamhlaítear go minic le hintleacht shaorga – ach is ardán ríomhaireachta é Watson Explorer atá in ann feidhmiú go cognaíoch.

Ciallaíonn sé sin go leanfaidh an córas ag foghlaim leis agus ag cur lena chumas oibre ar bhealach níos éifeachtúla ná an duine daonna san fhadtréimhse.

Sin ráite, tabharfaidh sé faoiseamh do roinnt daoine fáil amach go mbeidh oibrí daonna go fóill de dhíth ar an Watson Explorer chun formheas a dhéanamh ar a chuid oibre.

Bígí ag súil lena thuilleadh fógraí mar seo sna blianta atá le teacht.

SCÉALTA EILE