‘IS’ ann don todhchaí

Fógraíodh an lá cheana go bhfuil Banc na hÉireann le bata agus bóthar a thabhairt do 1,000 fostaí dá gcuid i ngeall ar fheabhsuithe teicneolaíocha.

Seo ceann de na fáthanna a mbíonn scéal chailleach an uafáis ag go leor faoi theicneolaíocht alpach ag baint postanna ó dhaoine!

Tá fírinne sna scéalta uafáis áfach.

Breathnóimis ar na sonraí.

Cad atá taobh thiar de?

Daoine ag déanamh níos mó ar an idirlíon cinnte.

Ba chóir tábhacht nach beag na hIntleachta Saorga (IS) sa scéal a aithint leis.

Féach an OCR ‘Optical Character Recognition’ (Aithint Optúil Carachtar).

Go bunúsach an chuid sin den inneall atá in ann do scribleáil lofa peannaireachta a aithint agus gur €100.00 agus ní €10,000 a bhí i gceist agat.

Tá an OCR seo riachtanach chun gur féidir leis na UMBanna nua (gan Ghaeilge) glacadh le seiceanna.

Cuid de na postanna atá ag imeacht is féidir an locht a leagan ar an OCR seo.

Anois táthar ann a déarfadh nach Intleacht Shaorga cleas an OCR.

Tugtar faoi deara gur minic a tharlaíonn seo: samhlaítear intleacht a bheith de dhíth do ghníomh éigin ach nuair is féidir le ríomhaire an gníomh a dhéanamh deirtear nach bhfuil ann anois ach tasc beag neafaiseach.

Tá tairseach seo na hintleachta ag athrú i gcónaí.

An dtabharfaimid faoi deara an lá a scoithfidh an teicneolaíocht muid ó thaobh cumais agus intleachta?

Tá baol áirithe sa teicneolaíocht cheana, go háirithe do phostanna a bhfuil aithint patrún nó gníomhaíochtaí cosúla rialta i gceist leo.

Is fiú breathnú ar na forbairtí is déanaí i réimse na hIntleachta Saorga.

Forbairtí DeepMind

Rinne DeepMind de chuid Google éacht le tamall agus iad tar éis córas a chruthú atá in ann cluichí casta straitéise a fhoghlaim as a stuaim féin, gan brath ar réamheolas an duine.

Is cluiche stráitéise boird do bheirt é Íogó (Go) ina ndéanann na himreoirí iarracht breis fearainn ar an mbord a thimpeallú ná a gcéile comhraic.

Tá 19 faoi 19 n-ionad ar an gclár a chlúdaítear le clocha beaga bána agus dubha.

Cumadh an cluiche sa tSín breis agus 2,500 bliain ó shin agus meastar gurb é an cluiche is sine atá ar marthain fós.

Is geall le healaín i mórán áiteana san Áis í, áit a gcraoltar cluichí móra mar a bheadh spórt ollmhór ann.

Tá sé cuid mhaith níos casta ná an fhicheall.

Tá an leagan is déanaí de chlár DeepMind a imríonn an cluiche, AlphaGo Zero, ar an leagan is láidre ar fad agus is fearr ó thaobh a intleacht a chur ag feidhmiú ar cheisteanna eile.

Níor theastaigh an méid céanna traenála ná cumhachta ó AlphaGo Zero ach oiread.

Tugann sé seo le fios go bhfuil ag méadú ar luas an dul chun cinn i réimse na hintleachta saorga.

Dúirt príomhfheidhmeannach DeepMind, Demis Hassabis, “An rud is suntasaí ar fad anois ná nach bhfuil sonraí daonna ag teastáil a thuilleadh”.

Cé go raibh an t-eolas ó 100,000 cluiche daonna sa chéad leagan, rinne AlphaGo Zero an gaisce is déanaí gan aon réamheolas aige agus gan aon eolas a bheith aige faoi straitéisí daonna.

Leathnú na teic

Ar ndóigh, is cluiche casta é íogó ach tá rialacha soiléire leis.

Cuma sin mar táthar tar éis úsáid a bhaint as an leagan níos sine den algartam le húsáid fuinnimh a optamú (agus airgead a shábháil).

Obair a bhíodh ar bun ag daoine cheana.

Táthar ag súil go mbeidh an leagan is déanaí den chlár in ann cabhrú le gnéithe den leigheas chomh maith, réimse na n-íomhánna is mó.

Go bunúsach oibríonn sé cheana agus ní fada uainn é ag oibriú níos fearr fós agus ar fhadhbanna iomadúla.

Ceist mhór í seo atá ag dó na geirbe ag roinnt: cé chomh ginearálta is atá algartam nua seo DeepMind?

Tá ráite acu cheana go mbeidh siad á dhíriú ar fhilleadh próitéiní (próiseas atá riachtanach chun drugaí nua a aimsiú).

Ní fada go n-éireoidh leis an gcóras dul chun cinn eile a dhéanamh nach bhfuil ar chumas an duine féin.

Tá go maith, a deir tú, ach cén fáth go mbeadh aon suim in aon chor agam i ríomhaire éigin atá in ann buachan thar ríomhaire eile i gcluiche nár chuala mé aon trácht air cheana?

Bhuel, fágann sé go bhfuil an IS ag feabhsú i gcónaí agus go han-tapa.

Tá na líonraí néaracha, mar a bhí in úsáid thuas, go mór i bhfaisean i láthair na huaire.

Is iad atá taobh thiar de réimse leathan seirbhísí: aithint gutha, fotheidealú uathoibríoch, aghaidheanna a aithint, doiciméid dhlíthiúla a léamh, ailt airgeadais a scríobh.

Tá siad ann cheana agus ag fás agus ag leathnú i gcónaí.

Beidh an lá ann a bheidh teic IS lárnach i saol gach gnó.

Seans nach dtarlóidh sé an-luath ach de réir a chéile déanfaidh IS níos mó agus níos mó de ghnáthobair an duine.

Tuigfidh oibrithe Bhanc na hÉireann é seo gan mhoill.

Má leanann na forbairtí mar atá ní fada go mbeidh ailt mar seo á scríobh ag IS amach anseo.

Ní éadóchas ar fad atá orm áfach, cruthófar postanna nua leis, postanna nach bhfuil ainmneacha againn orthu fós.


Is féidir Eoin, agus plé ar an Intleacht Shaorga, a leanúint ar Twitter @murchadhmor

SCÉALTA EILE