Méadú mór ar líon na ndaoine a d’úsáid tástáil DNA i mbliana

Tháinig méadú 1000% ar líon na ndaoine in Éirinn a d’úsáid an tástáil DNA a chuireann an comhlacht mór Ancestry ar fáil in 2018. Seoladh an togra in Éirinn dhá bhliain roimhe sin agus tá méadú as cuimse tagtha ar líon na ndaoine sa tír seo a d’úsáid an tseirbhís le tuilleadh eolais a fháil faoina n-eitneacht, a n-oidhreacht, agus le baill nua teaghlaigh a aimsiú.

Inniu Lá Domhanda DNA, agus tá staitisticí úsáide eisithe ag Ancestry le comóradh a dhéanamh ar an lá a fógraíodh gur aimsíodh struchtúr DNA agus an cruth cáiliúil ‘héilics dúbailte’ in 1953.

Bailíonn Ancestry eolas DNA ó dhaoine ar fud na cruinne agus léirítear leis an eolas sin an eitneacht bhitheolaíoch atá ag duine agus na háiteanna ar domhan as a dtáinig a shinsir. Cuirtear go leor spéise i ngné eile den tseirbhís freisin: is féidir naisc ghéiniteacha le húsáideoirí eile a léiriú tríd an DNA agus is minic a aimsítear baill teaghlaigh ar an taobh eile den domhan.

De réir na bhfigiúirí a d’eisigh Ancestry inniu, d’aimsigh 17% de na hÉireannaigh a d’úsáid tástáil DNA ón gcomhlacht idir mí an Mheithimh na bliana seo caite agus mí Mhárta na bliana seo baill teaghlaigh nach raibh aithne acu orthu roimhe sin. Maíonn an comhlacht gur féidir go bhfuil suas le 14,000 gaol ag úsáideoirí na tástála ar fud an domhain.

Le bliain anuas, sheol Éireannaigh 25,000 teachtaireacht trí shuíomh Ancestry.ie go gaol nárbh eol dóibh gur ann dó. Maíonn an comhlacht gur freagraíodh os cionn aon trian de na teachtaireachtaí sin taobh istigh de mhí.

Rinneadh uasdátú ar shuímoh Ancestry.ie le deireanas agus tá eolas níos cruinne fós ar fáil do mhuintir na hÉireann faoin áit as a dtáinig a sinsir. Is féidir anois díriú isteach ar bhailte agus ar pharóistí ar leith seachas réigiúin ghinearálta, rud a chabhraíonn go mór le duine atá ar thóir a oidhreacht.

Tá imní léirithe ag roinnt faoin mbealach a úsáidfear an t-eolas DNA seo a thugtar do chomhlachtaí ar nós Ancestry sna blianta amach romhainn, cé go ndearbhaíonn an comhlacht nach roinnfear an t-eolas le haon dream eile.

SCÉALTA EILE