“Níl an Ghaeilge ag fáil bháis, & níl Pokémon GO ag fáil bháis!”


Is alt é seo faoi Pokémon GO ach ní alt faoi na hollphéisteanna beaga gleoite é, cé go mbeidh tagairtí dóibh.

Seoladh an cluiche san Eoraip ar an 13 Iúil agus d’íoslódáil an t-uafás an aip ar dtús.

Ar an ndrochuair, cuireadh ar mo shúile dom gur leagan béite (is é sin leagan a bhfuil roinnt forbartha fós le déanamh air) a bhí ann agus neart fadhbanna le ceartú ann.

Bhí an cluiche uafásach ar dtús agus bheadh an aip scriosta agam murach an spéis a bhí agam riamh in Pokémon ó bhí sean-GameBoy an bhríce againn sa mbaile agus leagan Pokémon Red istigh ann.

Diaidh ar ndiaidh, d’fheabhsaigh agus d’fhorbair Niantic an cluiche agus an chuma ar an scéal gur éisteadar (anois is arís) leis an bpobal imreoirí.

Braithimse anois, ó seoladh lorgaire (tracker) ceart dúinn ag deireadh mhí na Samhna, go bhfuil an leagan béite críochnaithe agus gur leagan cobhsaí maith den chluiche atá againn anois.

Mhaithfinnse an leagan béite sin dóibh freisin, ar chúiseanna a léifidh tú thíos.

Stíl Imeartha agus Teicneolaíocht an Chluiche

Go dtí seo, agus táim ag caint anois ar 99.99% de chluichí móibíleacha, d’imrítí cluichí móibíleacha agus tú i do shuí ar an dtolg, ar an dtraein, ar an mbus, ar an leithreas, nó áit éigin mar iad.

Sular tháinig Pokémon GO ar an bhfód, cruthaíodh cluiche móibíleach le bearnaí beaga ama a líonadh agus dollar nó dhó a thuilleamh do lucht a bhforbartha.

Is é Pokémon GO an chéad mhórchluiche réaltachta breisithe nár cruthaíodh don té a bhí ag iarraidh suí síos ar a t(h)óin mhór bhog le cluiche a imirt.

Cruthaíodh é leis an dtaiscéalaíocht agus an spaisteoireacht a spreagadh san imreoir.

Is athrú nach beag é seo agus chuirfinn airgead air, dá nglacfadh Pádraic de Paor leis an ngeall, go dtiocfaidh foireann cluichí nua ar an múnla seo chugainn in 2017.

Beidh leithéidí Clash Royale GO, Angry Birds GO, agus Candy Crush GO againn sar i bhfad… tá sé léite agaibh anseo ar dtús!

Ós rud é gur gá duit a bheith amuigh faoin aer agus ag spaisteoireacht leat leis an gcluiche seo a imirt, buaileann tú le daoine eile atá ag imirt an chluiche.

Feicim mic léinn, oibrithe oifige, páistí, tuistí, nerds (dar ndóigh) agus neart daoine eile ag siúl trí pháirceanna na hardchathrach á imirt an t-am ar fad.

Mar a aithníonn ciaróg ciaróg eile, aithníonn an saol an ghluaiseacht láimhe sin a dhéanann duine agus iad ag caitheamh PokéBall!

Shiúil daoine thart ag breathnú go grinn ar a nguthán ó bhí an chéad aip riamh ann, ní nós nua é seo.

Ach caithfidh tú labhairt le daoine (le do bhéal, an dtuigeann tú!?) más maith leat labhairt leo faoin gcluiche seo ós rud é nach bhfuil teachtaire ar bith in Pokémon GO.

Chuir Niantic gnéithe nua leis an gcluiche ó bhí an samhradh ann le cinntiú go n-imreofaí an cluiche ar an gcaoi seo freisin.

Ní féidir, mar shampla, an cluiche a imirt agus tú ag taisteal os cionn 30km san uair agus cuireadh bónais laethúla leis an gcluiche le go spreagfaí daoine chun imeartha agus spaisteoireachta uair sa lá.

Léirigh Niantic freisin go bhfuil an chumhacht freastalaí chuige seo ar fáil anois, go bhfuil gléasanna soghluaiste ábalta cluichí móra mar seo a phróiseáil anois, agus go bhfuil ceangal láidir go leor agus saor go leor ag daoine cluichí mar seo a imirt anois.

Tá an fhoireann cluichí seo ag teacht!

Is ar na cúiseanna seo a mhaithimse fadhbanna agus fabhtanna an leagain bhéite do Niantic.

Tá éacht déanta acu cineál na cluichíochta móibilí a athrú ó bhonn.

Nuair a mhíníos seo le cairde liom le déanaí, iarradh orm: “Ach nach bhfuil Pokémon GO ag fáil bháis anois?”

Níl.

An chaoi chéanna nach bhfuil an Ghaeilge ag fáil bháis, níl Pokémon GO ag fáil bháis!

Seans nach n-imríonn tusa an cluiche a thuilleadh, nó nár imir riamh, ach ní hé sin le rá nach bhfuil aoinne á imirt.

Murar leor an chomparáid sin mar chruthúnas, féach na stait seo thíos.

Níl na stait d’Éirinn ar fáil dom gan íoc as cuntas, ach féach ar na stait don Ríocht Aontaithe anseo.

Tá cruthúnas i bhfoirm $$$ agus €€€ uait freisin? Tá go maith:

Ach tá an scéal níos casta ná díolacháin tríd an iStór agus GooglePlay. Tá ioncam eile ag Niantic.

Le fada fada an lá, agus mé ag caint anois faoi na cluichí Game Boy, eagraíodh ócáidí Pokémon.

Mhair na hócáidí ar feadh tréimhse, agus ba ghá dul chuig ionad ar leith sular tháinig wifi chugainn, agus bhí Pokémon speisialta, nó buntáiste sa bhreis, ar fáil le linn na n-ócáidí seo.

D’eagraigh Niantic ócáid na Samhna i mbliana, am a d’fheictí Pokémon áirithe níos minice ná roimhe sin.

Na taibhsí Gastly, Haunter agus Gengar, mar shampla.

Anuas air seo, bhí dhá oiread an XP le tuilleamh as rudaí a chur i gcrích le linn na tréimhse.

Tháinig dúbailt ar bhrabús Niantic le linn na tréimhse sin agus thuilleadar thart ar $4 mhilliún le linn seachtain na hócáide.

Ní dóigh liomsa gur comhartha báis é sin.

Tá níos mó le rá agam faoin na hócáidí seo.

Cúpla rud a chruthaíonn nach bhfuil deireadh ag teacht le Pokémon GO ar bhealach eile agus a chruthaíonn in aon phort an tionchar atá á imirt ag an gcluiche réaltacht bhreisithe seo ar an bhfíorshaol.

Tharla crith talún amuigh ó chósta chontaetha Fukushima, Miyagi, agus Iwate na Seapáine (ar codanna den réigiún Tohoku iad) ar an 11 Márta 2011 a chuir tonn tuile (tsunami) i dtreo an cheantair a mharaigh an iomarca daoine, a dhein scrios ar an áit, agus a chúisigh teip agus pléascadh sa staisiún núicléach i Fukushima.

Le boradh a chur faoin turasóireacht sa cheantar, d’íoc rialtais áitiúla ó Tohoku táille le Niantic le Pokémon cumhachtach darb ainm Lapras a chur ar fáil sa réigiún ón 11 Samhain – 23 Samhain.

Agus chuir (thíos)!

Fógraíodh an ócáid speisialta Pokémon seo agus meastar gur thaisteal cúpla míle duine chuig an gceantar.

Bhí PokéMáistrí ón tSeapáin, ón Áise, ó Mheiriceá, ón Eoraip ina measc agus daoine ó gach sórt áite eile.

Tugadh tacaíocht mhór don bpobal áitiúil agus aontaítear gurbh fhiú an t-airgead a íocadh le Niantic as an ócáid a reáchtáil.

Is YouTubeoir é Trainer Tips Nick as Downey, California a phostálann físeáin laethiúla agus flag (físeán-bhlag) mar gheall ar Pokémon GO.

Dheonaigh a chuid leantóirí $18k leis le go gcaithfeadh sé an t-airgead sa cheantar.

Chaith sé an t-airgead ann agus measaim go ndearna sé an-jab de.

Féach cúpla rogha a rinne sé agus sampla dá shaothar sa bhfíseán seo…

Bhí go maith, ach bhuail crith talún eile an ceantar ag deireadh na hócáide.

Buíochas le Dia nár maraíodh aoinne an uair seo, agus gur éirigh leis an ócáid Pokémon GO boradh nach beag a chur faoi gheilleagar an cheantair.

Mar sin, tuilleann Niantic airgead as díolacháin agus as ócáidí a reáchtáil.

Ach níl deireadh sroichte againn fós.

Ní hé sin an táille dheireanach a ghearfaidh Niantic ar chomhlacht ná eagraíocht as nithe ón bhfíorshaol a shníomh lena gcluiche réaltacht bhreisithe.

Tá Sprint (soláthraí seirbhíse móibílí sa Stáit Aontaithe) agus Starbucks (na caiféanna!) tar éis táille a íoc le Niantic le go gcuirfidh siad PokéStop (áit a mbailíonn PokéTraenálaithe earraí saor in aisce) ag áiteanna ar leith ar fud SAM.

Déantar seo mar chineál fograíochta agus le daoine a mhealladh chuig an bPokéStop atá ag do shiopa nó do chaifé.

Cé nach dóigh liom go mbeidh PokéStopanna urraithe in Éirinn go ró-luath, ní chuirfeadh sé ionadh orm iad a fheiscint ag McDonalds (déanta acu sa tSeapáin cheana féin), Starbucks, agus siopaí na solathróirí seirbhísí móibíleacha.

An ócáid is deireanaí i Pokémon GO

Tá ócáid na Nollag tosnaithe anois agus tá Pikachu speisialta ar fáil dúinn a bhfuil hata Dhaidí na Nollag crochta ar a cheann (thuas)… gleoite!

Tá mo cheannsa agam, an bhfuair tusa ceann go fóill?

SCÉALTA EILE