Pictiúir cháiliúla de Pheig Sayers daite

Tá leagan daite de ghrianghraf den seanchaí aitheanta Peig Sayers á scaipeadh ar na meáin shóisialta. 

Scaip léachtóir de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, John Breslin, leagan den phictiúr atá ar fáil i Leabharlann Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus é daite ag an aip Colorize.

Is aip é Colorize a dhathaíonn seanghrianghraif go huathoibríoch, bunaithe ar an bhfoghlaim mheaisín. Is féidir grianghraf a chur isteach ó ghailearaí fóin, mar shampla, nó ó aip eile ar nós Facebook nó Google Photos, agus pictiúr atá dubh agus bán, liathscála, nó séipia, a dhathú. 

Tá ceithre phictiúr roinnte ag John Breslin ar a chuntas Twitter, an pictiúr cáiliúil de Sayers ina suí cois tine ina measc. 

SCÉALTA EILE