Ríomhróbat comhrá Breatnaise

Is fada pobail a labhraíonn teangacha neamhfhorleathana ag streachailt chun seirbhísí poiblí agus príobháideacha a fháil ina dteanga féin.

Luaitear go minic go mbaineann costaisí agus acmhainní breise lena leithéid a chur ar fáil ach tá réiteach ar leith aimsithe ag comhlacht uisce sa Bhreatain Bheag ar an cheist – ríomhróbat.

Is clár ríomhaireachta é an ríomhróbat comhrá, nó chatbot, a dhéanann aithris réalaíoch ar an chomhrá nádúrtha a bheadh ann idir beirt.

I bhfoirm teachtaireachtaí scríofa a úsáidtear na ríomhróbait seo go hiondúil agus tá leas á bhaint astu anois ag na mílte comhlacht chun cumarsáid a choinneáil lena gcuid custaiméirí.

Mar chomhlacht neamhbhrabúis bíonn sé de sprioc ag Dŵr Cymru / Welsh Water bealaí cumarsáide a éascú lena gcustaiméirí fud fad na Breataine Bige agus tá siad anois ag úsáid ríomhróbat comhrá mar chuid den teagmháil sin.

“Dar linn gurb í seo an chéad ríomhróbat sa tír chun comhrá a dhéanamh le daoine go dátheangach,” arsa urlabhraí ón chomhlacht.

“Thóg muid an córas ar an teachtaire Facebook Messenger mar sin tá daoine cheana féin cleachta leis agus is féidir leo teagmháil a dhéanamh linn go furasta, ar an toirt agus ina rogha teanga.

“Is cinnte go mbeidh muid ag coinneáil súil ar an intleacht shaorga agus ag fiosrú dóigheanna eile inar féidir linn na forbairtí seo a úsáid chun freastal a dhéanamh ar chainteoirí Breatnaise agus Béarla araon.”

Chun labhairt leis an ríomhróbat Breatnaise ar an teachtaire níl le déanamh agat ach ‘Cymraeg’ a scríobh isteach agus tosnóidh sé comhrá leat sa teanga.

Go dtí seo is féidir an córas comhrá a úsáid chun aiseolas a thabhairt faoi sheirbhísí Dŵr Cymru nó chun moltaí a sheoladh chucu maidir le tosaíochtaí an chomhlachta agus tá sé i gceist acu cur leis an réimse úsáide amach anseo.

Agus feabhas ag teacht ar an teicneolaíocht seo i gcónaí, is dócha nach bhfuil ann ach ceist ama go dtí go mbeidh eagrais agus comhlachtaí anseo in Éirinn ag soláthar seirbhísí Gaeilge le cabhair ó ríomhróbait chomh maith.

SCÉALTA EILE