Rothar Coise


Tá cáil na rothaíochta ar lucht na hÍsiltíre, agus an cháil sin ag dul i méid anois leis an dearadh nuálach seo a thugann le chéile rothar agus meaisín reathaíochta.

San Ísiltír, bíonn an tríú cuid den daonra i mbun rothaíochta gach lá; is é an príomh-mhodh iompair acu é.

D’fhéadfaimis brath air, mar sin, go mbeadh fiontraí óg as a measc ag obair ar dhearadh a rachadh chun tairbhe do rothaithe an domhain mhóir.

Is deas linn a fhógairt, a chairde, go bhfuil an Lopifit tagtha ar an saol!

Is é an feirmeoir Bruin Bergmeester a tháinig aníos leis an choincheap, agus thóg sé na blianta air a fhís a fhíorú.

Is rothar coise leictreach é Lopifit a fheidhmíonn mar a bheadh gnáthrothar ann ach go bhfuil muileann coise ann seachas troitheáin.

Ar an luas is airde, is féidir leis an Lopifit, a ritheann ar mhótar leictreach, 24km san uair a dhéanamh agus achar 55km a chur de.

Cé nach bhfuil sé i bhfad ar an fhód, tá siúlóirí agus rothaithe araon á mealladh aige.

lorlareile

Dúirt urlabhraí de chuid Lopifit go bhfuil dúil sa táirge ag fás de réir mar a fheiceann níos mó daoine é.

“Tá muid ag súil go spreagfaidh úsáideoirí úsáideoirí eile, agus tá muinín againn as an chur chuige seo.

“Cibé duine a bhaineann triail as, téann sé i bhfeidhm orthu láithreach. Tá sé iontach sláintiúil, tapa agus inmharthana. Tá achan rud aige atá ag teastáil chun nós nua a dhéanamh de.”

Tá cainteanna ar siúl faoi láthair idir Lopifit agus an comhlacht gluaisteán Tesla agus ollscoileanna na hÍsiltíre chun an táirge a thabhairt ar aghaidh chuig an chéad chéim eile.


Is féidir Lopifit a cheannach ar €1899.00 ó shuíomh Lopifit!

SCÉALTA EILE