Samsung chun tuarthéacs a leathnú

Tá Samsung le tuarthéacs trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil fud fad na hÉireann.

Sheol Samsung tuar-théacs as Gaeilge ar an ghuthán Tocco in 2008 ach níl an tseirbhís ar fáil taobh ó thuaidh den teorainn mar go bpléitear leis an tuaisceart mar chuid de mhargadh na Ríochta Aontaithe go fóill.

Tar éis fiosriúcháin ón eagras Gaeilge Glór na nGael, áfach, tá Samsung anois ag glacadh céimeanna leis an scéal a chur ina cheart.

“Má tá Tocco ag aon duine nach bhfuil na socraithe Gaeilge ann, is féidir leis an duine sin a ghuthán a chur chuig oifig Samsung i mBaile Átha Cliath, áit gur féidir na bogearraí a lódáil,” arsa ionadaí Samsung.

Luaigh an comhlacht go dtuigeann siad nach é seo an socrú is fearr ach go dtugann sé rogha d’úsáideoirí go dtí go mbeidh na socruithe Gaeilge ar fáil ar fud na tíre ar fad.

Tá Glór na nGael chun Trofaí na gComhlachtaí 2009 a bhronnadh ar Samsung as a chuid iarrachtaí tuarthéacs a chur ar fáil i nGaeilge.

Bronnfar an duais ag ócáid speisialta i nGaoth Dobhair ar 29 Márta 2009.

SCÉALTA EILE