Solas glas do shíntí fada

Den chéad uair riamh táthar in ann síntí fada a úsáid in ainmneacha fearainn idirlín na hÉireann.

Nuair a bunaíodh an gréasán domhanda níorbh fhéidir aicinn, ar nós síntí fada, a scríobh in ainmneacha shuíomhanna idirlín ach sa lá atá inniu ann, creid é nó ná creid, tá breis agus 120,000 carachtar éagsúla ceadaithe.

Cé go raibh ainmneacha le haicinn ar fáil ar fhearainn eile, ní raibh siad ar fáil ar an fhearann náisiúnta .ie ach, tar éis moladh ó choiste de chuid Chlárlann Fearainn na hÉireann (IEDR) le déanaí, is féidir anois ainmneacha a bhfuil sínte fada iontu a chlárú go hoifigiúil.

Tá suíomh idirlín bunaithe anois fiú ag an chomhlacht óstála Blacknight chun cuidiú le daoine ar mhian leo an síneadh fada a úsáid in ainmneacha a suíomhanna idirlín.

Seoladh fada.ie an mhí seo agus tugann sé eolas cuimsitheach, i nGaeilge agus i mBéarla, faoi conas ainm fearainn .ie le sínte fada a chlárú.

“Táimid Éireannach go smior: lonnaithe i gCeatharlach le dearcadh idirnáisiúnta agus is aoibhinn linn éagsúlacht an idirlín,” a mhíníonn Blacknight ar fada.ie.

“Déanaimid gnó trí Bhéarla le daoine i mbreis agus 130 tír ar fud an domhain.

“Tuigimíd go mbíonn mionteangacha á labhairt ag go leor de na daoine sin, agus is mór againn an saibhreas atá i gcultúir an domhain.

“Tá an Ghaeilge ina cuid den saibhreas sin.

“Mar bhall de Choiste Comhairliúcháin Polasaí an IEDR, is mór an sásamh do Blacknight go bhfuil lámh againn i nGaelú an fhearainn náisiúnta.”

Is é Conn Ó Muíneacháin, an fear a sheol an chéad tweet Gaeilge riamh siar sa bhliain 2007, an Gael atá ag tiomáint an tionscnaimh seo de chuid Blacknight.

Faoi láthair is féidir le daoine a bhfuil trádmharcanna acu ainmneacha nua le sínte fada a chlárú agus ansin osclófar díolachán na n-ainmneacha amach don phobal mór ó 17 Samhain ar aghaidh.

Gach eolas le fáil ar fada.ie

SCÉALTA EILE