Stripe ag cur cripteo lena roghanna íocaíochta

Tá an mórchomhlacht seirbhísí airgeadais Éireannach Meiriceánach Stripe ag cur rogha criptea-airgeadra lena chóras íocaíochta.

Is iad an bheirt deartháireacha as Tiobraid Árann, John agus Patrick Collison, a bhunaigh Stripe in 2010 – nuair nach raibh siad ach ina 20idí luatha – agus anois tá sé ar na gnólachtaí is mó ar domhan i réimse na n-íocaíochtaí ar líne.

Is é Stripe atá á úsáid ag leithéidí Google, Amazon agus Apple lena n-íocaíochtaí ar líne a phróiseáil agus meastar gur fiú thart ar €47 mbilliún an comhlacht ar an iomlán.

Anois, ón samhradh seo ar aghaidh, beidh íocóirí digiteacha in ann criptea-airgeadra dar teideal USDC a úsáid ar chóras Stripe, chomh maith leis na gnáthmhodhanna a bhfuil muid cleachta leo go dtí seo ar nós VISA, Mastercard agus PayPal.

Cad is USDC ann áfach?

Murab ionann agus criptea-airgeadraí eile, Bitcoin cuir i gcás, a n-ardaíonn agus a n-íslíonn a bpraghas de réir an mhargaidh, is ‘bonn cobhsaí’ é USDC atá ceangailte go díreach le praghas an dollair.

Ciallaíonn sé sin go bhfuil praghas seasta aige agus go bhfuil sé níos oiriúnaí dá réir sin le híocaíochtaí laethúla a dhéanamh i gcomparáid le boinn chripteo a mbíonn athruithe níos mó le feiceáil ina bpraghas.

Cé gur ceangailte leis an dollar atá USDC, is ar chóras an bhlocshlabhra seachas ar an chóras airgeadais thraidisiúnta atá sé bunaithe, rud a chiallaíonn go bhfuil buntáistí na teicneolaíochta sin ag baint leis: idirbhearta inrianaithe trédhearcacha, luas níos tapúla chun idirbhearta a dhéanamh, costas níos lú le hidirbhearta, agus gan aon ghá le banc nó le hidirghabhálaí eile chun airgead a sheoladh nó a fháil.

Is minic fosta a bhíonn rátaí úis níos fearr i gceist le boinn chobhsaí ar nós USDC ar an ábhar gur féidir leis na hardáin a chuireann ar fáil iad leas a bhaint as an bhrábús a dhéantar ar a seirbhísí cripteo eile.

Dar le cuid de na hanailísithe airgeadais gur fianaise eile é cinneadh seo Stripe ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na criptea-airgeadraí sa ghnáthshaol laethúil.

Is é Bitcoin – a bhfuil líon teoranta de ann agus ar féidir é a sheoladh chuig tiachóga pearsanta ar bhonn idir piaraí, gan aon idirghabhálaí sa lár – an criptea-airgeadra is mó clú.

Seoladh é 15 bliana ó shin agus is mar stóras luacha is mó a phléitear leis – tugtar ‘ór digiteach’ air ar an chúis sin. Cé go mbíonn suaiteacht i bpraghas Bitcoin ó bhliain go bliain agus go mbíonn sé faoi réir athruithe sa mhórmhargadh airgeadais, is in airde atá an treocht níos leithne ag dul ar an iomlán ó thaobh praghais agus úsáideoirí de.

Is forbairt is nuaí iad na boinn chobhsaí, ar nós USDC, a bhfuil a bpraghas ceangailte le hairgeadra traidisiúnta ach tá fás mór tar éis teacht ar a n-úsáid le cúpla bliain anuas chomh maith – i mí Eanáir na bliana seo trádáladh luach ollmhór $1 trilliún de bhoinn chobhsaí ar na malartáin dhomhanda.

Le rogha nua seo Stripe, meastar go dtiocfaidh méadú nach beag air sin sa tréimhse atá le teacht.

SCÉALTA EILE