“Tá muid istigh” – Féile Haiceála 2023 i mBaile Átha Cliath

An bhfaca tú na scannáin sin riamh a bhfuil líne iontu ar nós, “We’re in”? Is líne í sin a deir carachtar Matthew Broderick focal ar fhocal in WarGames (1983). Ar smaoinigh tú riamh ar cad é go díreach a bhfuil siad ag dul isteach ann? B’fhéidir go bhfuil a fhios agat cheana. Agus b’fhéidir go bhfuil tú in ann amhlaidh a dhéanamh tú féin. Más sin an cás, tapaigh an deis páirt a ghlacadh i bhFéile Haiceála 2023 in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Reáchtálfar an fhéile trí Ghaeilge ach ní gá líofacht teanga a bheith agat – is na scileanna ríomhaireachta a ndéanfar measúnú orthu.

Beidh comórtas ríomheolaíochta ag titim amach ag an Fhéile Haiceála a bheidh ar siúl Dé Céadaoin an 29 Samhain ar Champas na Naomh Uile, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Is comórtas do mhic léinn ollscoile (idir fhochéimithe agus iarchéimithe) agus do dhaltaí meánscoile é. Glacfar le hiomaitheoirí aonair nó foirne, a ndéanfar breithiúnas ar ghnéithe éagsúla dá gcuid oibre.

Bronnfar dearbháin agus féiríní speisialta ar bhuaiteoirí an chomórtais agus beidh duais ar leith ann don dalta nó don fhoireann mheánscoile is rathúla.

Iarrfar ar na hiomaitheoirí cur i láthair dhá bhomaite a dhéanamh os comhair an tslua ina n-amharcfaidh na moltóirí ar chód foinseach an tsaothair fosta. I measc na n-ábhar ar féidir cur i láthair a dhéanamh orthu, tá ‘Foghlaim Teanga’ ann lena n-áirítear breiseán téarmaíochta nó gineadóirí crosfhocal. ‘An Saol trí Ghaeilge’ is ainm do thopaic eile a chumhdaíonn Gaeldar nó bota comhrá.

Faoi dheireadh na féile, déanfaidh na moltóirí castacht theicniúl, feidhmiúlacht, agus úrnuacht shaothar na n-iomaitheoirí a mheas chomh maith le gnéithe eile. Éist seo, áfach. Tá pointí bónais ar fáil fosta. Thig pointí sa bhreis a ghnóthú trí fhadhb nua a aithint, trí fhéith ghrinn a chur in iúl sa chur i láthair, trí léiriú go bhfuil rud nua foghlamtha agat, nó béal bán a dhéanamh leis na moltóirí (ní bhíonn béal binn ina thost sa chás seo).

Beidh an fhéile ar siúl ón 13:00-17:00, Dé Céadaoin an 29 Samhain. Is féidir tuilleadh a léamh faoin ócáid anseo.

SCÉALTA EILE