TikTok ar na háiseanna foghlama airgeadais is mó i measc daoine óga

Seoladh tuarascáil ar nósanna airgid déagóirí chun críoch a chur le hócáidí Seachtain Airgid Domhanda in Éirinn an mhí seo caite. Is feachtas feasachta airgeadais í an tSeachtain Airgid Domhanda in Éirinn a chomhordaíonn an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) go bliantúil. Tá sé mar aidhm ag an Choimisiún oideachas ar airgeadas a sholáthar do pháistí agus do dhaoine óga. 

Ag labhairt di faoi thábhacht an fheasachta airgeadais i measc an aosa óig, dúirt Grainne Griffin, Stiúrthóir Cumarsáide an CCPC,

“Tá an CCPC thar a bheith sásta a bheith ag comhordú Seachtain Airgid Domhanda 2024. Ní raibh oideachas airgeadais riamh níos tábhachtaí do dhaoine óga. Tá siad ag tuilleamh airgid, ag caitheamh airgid agus ag sábháil airgid, ach ar an drochuair díríonn camscéimeanna agus faisnéis mhícheart ar líne ar dhaoine óga chomh maith. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil an t-eolas agus na scileanna riachtanacha ag daoine óga chun cinntí maithe airgeadais a dhéanamh agus ar deireadh thiar gur féidir le daoine óga a bheith stuama agus seasmhach i dtaobh cúrsaí airgid.

“An tSeachtain Airgid Domhanda seo, tá na mílte daoine óga ar fud na hÉireann tar éis foghlaim faoi gach rud ó choigilteas agus cánacha go criptea-airgeadra agus camscéimeanna, trí phodchraoltaí, seimineáir ghréasáin, tráth na gceist, ceardlanna agus cuairteanna scoile ón aon eagraíocht déag rannpháirteacha.”

Rinneadh suirbhé ar 1,850 dalta meánscoile in Éirinn, idir 15 agus 17 mbliana d’aois go príomha, ar an tsiopadóireacht ar líne, airgead a shábháil, agus áiseanna úsáideacha chun foghlaim faoin airgead. Seoladh an tuarascáil ar an suirbhé seo, Dearcadh agus Iompraíocht Airgid Daoine Óga a bhfuil Cónaí orthu in Éirinn, i gColáiste Éamann Rís i gCathair Chorcaí mar imeacht deiridh Seachtain Airgid Domhanda in Éirinn.

I measc na dtórthaí, seo iad na príomhphointí a fuarthas amach sa tuarascáil:

  • Déanann 4 as 5 siopadóireacht ar líne
  • Creideann 96% díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu go bhfuil sé tábhachtach airgead a phlé
  • Ní shábhálann 1 as 10 airgead riamh
  • Foghlaimíonn 1 as 3 dalta faoi airgeadas ó na meáin shóisialta. Is é TikTok an líonra sóisialta is mó i measc an aoisghrúpa seo.

 

Phléigh an tAire Airgeadais, Michael McGrath, an tábhacht a bhaineann le hoideachas airgeadais ag seoladh na tuarascála,

“Tá oideachas airgeadais ríthábhachtach do pháistí agus do dhaoine óga chun scileanna riachtanacha saoil a fhorbairt. Tá lúcháir orm an tuarascáil seo a sheoladh ó SBCA ar dhearcadh agus ar chúrsaí airgid daoine óga na hÉireann le linn Seachtain Airgid Domhanda. Tugann na torthaí seo léargas tábhachtach dúinn ar an gcaoi a ndéanann daoine óga a gcuid airgid a bhainistiú agus a chaitheamh agus dearcthaí ina leith.

“Tá an t-eolas seo an-tábhachtach maidir le hoideachas airgeadais a dhearadh chun cabhrú le daoine óga cinntí maithe a dhéanamh faoina gcuid airgid, rud a chabhróidh leo a gcuid spriocanna sa saol a bhaint amach. Is é an cineál taighde é freisin a bheidh mar bhonn eolais d’fhorbairt an chéad Straitéise Náisiúnta in Éirinn maidir le Litearthacht Airgeadais. Is cúis áthais dom an réimse leathan páirtithe leasmhara Éireannacha a fheiceáil ag glacadh páirt i Seachtain Airgid Domhanda 2024 trí chomhordú an CCPC agus guím gach rath ar na rannpháirtithe ina gcuid oibre.”

Léiríonn an taighde seo nach don saol sóisialta amháin iad na líonraí sóisialta feasta. Cé nach féidir brath ar gach rud a léitear nó a chluintear ar líne, is léir go bhfuil na líonraí sóisialta, TikTok go háirithe, ag cothú suime i ndaoine óga a bheith ag foghlaim lasmuigh den seomra ranga.

Is féidir tuilleadh eolais a léamh faoin tSeachtain Airgid Domhanda in Éirinn anseo.

SCÉALTA EILE