Twitter as Gaeilge?

A lucht an idirlín, tá borradh faoi shlua-aistriúchán Twitter athuair!

Cuireadh tús le haistriú Twitter cúpla bliain ó shin agus anois táthar ag iarraidh dlús a chur leis an obair agus an córas ar fad a chur ar fáil i nGaeilge.

Tá grúpa anois ceaptha mar bhéite-thástálaithe le haistriúcháin a chuirtear isteach a roghnú thar a chéile.

Bhí fadhb ann le tamall le bréagaistriúcháin agus caighdeán íseal teanga ach tá súil anois go ndéanfar an togra ar fad a chríochnú go luath.

Agus tá fáilte roimh chabhair!

Seo thíos cur síos ar an mbealach is fearr páirt a ghlacadh.

Moltar nach nglacfadh ach an dream sin a bhfuil cumas ard go leor ó thaobh saibhris agus cruinnis acu páirt sa togra.

Tá fáilte ar leith roimh dhaoine a thug faoi aistriúchán mar seo cheana. Tá sé sách teicniúil in áiteanna.

Níltear ag iarraidh daoine a chur ó dhoras ach mura bhfuil Gaeilge measartha cruinn agat ní bheidh tú ag cur leis an togra i bhfírinne.

(Éinne ar mhaith leo a gcuid Gaeilge a fheabhsú tá go leor áiseanna ann m.sh duolingoaistear.ie agus eile ann)

Screen Shot 2015-02-13 at 15.39.25

Treoracha:

A. Téigh chuig ionad aistriúcháin Twitter anseo translate.twitter.com/dashboard

B. Sínigh isteach le do chuntas Twitter.

C. Téigh chuig ‘Twitter Glossary’ agus déan athbhreithniú ar na téarmaí atá ann. Tá sé fíorthábhachtach cloí go docht leis na leaganacha atá roghnaithe ann. Caithfear coinneáil leis na téarmaí a roghnaíodh sa ghluais. Ní hionann i gcónaí na téarmaí is mó vótaí agus an téarma a roghnaigh tástálaithe ó bhí roinnt botún i leaganacha áirithe/tá cinn áirithe imithe ó mhaith.

D. Téigh chuig
1. ‘Translate
2. ‘Twitter.com
3. ‘All Phrases
4. Téigh chuig leibhéil éagsúla deacrachta/abairtí nua agus cliceáil ar ‘To be done’. Scrollaigh síos tríd na haistriúcháin le habairtí nár aistríodh cheana a aimsiú. Má tá go leor aonad ar nós {{placeholders}} ann seachain iad seo ar dtús trí scrollú síos níos faide le teacht ar abairtí breátha le focail chearta iontu! Is fearr gan abairtí a aistríodh cheana a aistriú arís ach amháin más drochaistriúcháin amach is amach atá iontu nó más aistriúcháin go teangacha eile iad.

Screen Shot 2015-02-13 at 15.04.27

Tá sé tábhachtach, leis, breathnú thíos faoin mbosca aistriúcháin, áit a dtaispeántar leaganacha cosúla a aistríodh cheana agus an stíl atá iontu cheana a leanúint.


Focail thábhachtacha:

tweetáil – tweeting
tweetanna (litreacha beaga ar fad) – tweets
atweetáil – retweet
fógraí Twitter – Twitter alerts
treocht – trend
cluaisín – tab
tagairt – mention
réiltín – favourite
aipeanna – apps
uimhir fóin – phone number


Tá na focail seo thuas bunaithe ar leaganacha a cuireadh isteach cheana, tograí eile aistriúcháin agus ar thaithí na dtástálaithe anuas ar úsáid na dtéarmaí i measc na nGaeilgeoirí ar Twitter.

Mar shampla ‘tweet’ an leagan is coitianta de ‘tweet’ ainneoin na ndeicheanna de leaganacha eile a bheith molta agus in úsáid.

Screen Shot 2015-02-13 at 15.05.21

Tá fáilte mhór roimh dhaoine leaganacha ar nós ‘an córas giolcaireachta’ agus mar sin de a úsáid agus iad ag caint air nó faoi Twitter ach ar nós go leor teangacha Eorpacha eile tá beartaithe cloí le ‘tweet’ féin don leagan Gaeilge den suíomh.


Táthar ag súil go mbeidh an togra iomlán réidh gan rómhoill. Ní neart go cur le chéile.

I measc na ndaoine atá ainmnithe mar thástálaithe tá Kevin Scannell (@kscanne) Meiriceánach na ríomhairí Gaelacha agus an dream seo thíos.

Marcas Ó Loinneacháin @Marcas_OLoinn
Brian Boll @bhriain
Murchadh Mór @murchadhmor

SCÉALTA EILE